Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia - BIP
 
bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ogoszenie o przetargu

12.02.2014

Przedmiotem przetargu jest:
Selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na kach w ramach realizacji projektu „Trwae zachowanie zagroonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Poudniowo Zachodniej Polsce”, dofinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Oferty zgodne z wymaganiami zawartymi w ogoszeniu, naley skada do dnia 21.02.2014 roku do godz. 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA we Wrocawiu, przy ul. Biaoskórniczej 26.
Ogoszenie o przetargu >>
Zaczniki:
1. Skrócony opis projektu „Trwae zachowanie zagroonych siedlisk i motyli w sieci Natura        2000 w Poudniowo Zachodniej Polsce” >>
2. Wzór oferty >>
3. Kwalifikacje i dowiadczenie zawodowe Wykonawcy>>
4. Wzór umowy >>

Opublikował: Urszula Bugajewska
Publikacja dnia: 12.02.2014

Dokument oglądany razy: 13803
« inne aktualności