bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ogłoszenie o przetargu

12.02.2014

Przedmiotem przetargu jest:
Selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na łąkach w ramach realizacji projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Oferty zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu, należy składać do dnia 21.02.2014 roku do godz. 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA we Wrocławiu, przy ul. Białoskórniczej 26.
Ogłoszenie o przetargu >>
Załączniki:
1. Skrócony opis projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura        2000 w Południowo Zachodniej Polsce” >>
2. Wzór oferty >>
3. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Wykonawcy>>
4. Wzór umowy >>

Opublikował: Urszula Bugajewska
Publikacja dnia: 12.02.2014

Dokument oglądany razy: 16920
« inne aktualności