Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia - BIP - SmodBIP
 
bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zaoenie strony gwnej.

Witamy na stronie ...

Witamy...

Aktualności

Ogoszenie o przetargu w ramach projektu ?Stranicy dobrego stanu wd"

26.07.2018
Projekt "Stranicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji rodowiskowych” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiot zamówienia A) Przeprowadzenie bada i uzyskanie danych empirycznych w oparciu o metodologi nauk spoecznych B) Nadzór nad realizacj diagnozy socjologicznej

Ogoszenie o wyniku przetargu

24.02.2014

  Ogoszenie o wyonieniu w drodze przetargu (przeprowadzonego w oparciu o Art. 70 ¹ - Art. 70 5 ustawy Kodeks cywilny) Wykonawcy zadania pn. selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na kach w ramach projektu „Trwae zachowanie zagroonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Poudniowo Zachodniej Polsce”,

Ogoszenie o przetargu

12.02.2014

Przedmiotem przetargu jest:
Selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na kach w ramach realizacji projektu „Trwae zachowanie zagroonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Poudniowo Zachodniej Polsce”, dofinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o odwoaniu przetargu

22.01.2014

Zamawiajcy – Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA (organizator przetargu) powoujc si na tre ogoszenia o przetargu z dnia 16.01.2014 r. na selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na kach w ramach projektu „Trwae zachowanie zagroonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Poudniowo Zachodniej Polsce”, finansowanego ze rodków PO Ii oraz NFOiGW, informuje o odwoaniu przetargu w dniu 22.01.2014 r. Powodem odwoania przetargu jest brak penej treci ogoszenia o przetargu na stronie BIP zamawiajcego. Ponadto nastpia koniecznoci dokonania zmiany lokalizacji prac objtych zamówieniem oraz uzupenienie specyfikacji warunków zamówienia. Przetarg zostanie ponownie ogoszony w cigu dwóch tygodni.Opublikował: Urszula Bugajewska
Publikacja dnia: 31.01.2011
Podpisał: Urszula Bugajewska
Dokument z dnia: 31.01.2011
Dokument oglądany razy: 1 290