bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.01.2011, zobacz aktualn─ů wersj─Ö tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

BIP Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia


 Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia jako jedna z niewielu organizacji pozarz─ůdowych w Polsce wype┼énia obowi─ůzek wynikaj─ůcy z Ustawy o dost─Öpie do informacji publicznej i prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dost─Öpie do informacji publicznej z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) ka┼╝da instytucja publiczna od Prezydenta RP do szko┼éy podstawowej i szpitala oraz spó┼éki Skarbu Pa┼ästwa (itd.) ma obowi─ůzek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluj─ů:

Ustawa o dost─Öpie do informacji publicznej z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporz─ůdzenia Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporz─ůdzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
Rozporz─ůdzenia Rady Ministrów z dnia 11 pa┼║dziernika 2005 w sprawie minimalnych wymaga┼ä dla systemów teleinformatycznych.

Aktualno┼Ťci

Sprawozdania za rok 2020

04.11.2021

Sprawozdania za rok 2020

Ogłoszenie o przetargu w ramach projektu ?Strażnicy dobrego stanu wód"

26.07.2018
Projekt "Stra┼╝nicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji ┼Ťrodowiskowych” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiot zamówienia A) Przeprowadzenie bada┼ä i uzyskanie danych empirycznych w oparciu o metodologi─Ö nauk spo┼éecznych B) Nadzór nad realizacj─ů diagnozy socjologicznej

Ogłoszenie o wyniku przetargu

24.02.2014

  Og┼éoszenie o wy┼éonieniu w drodze przetargu (przeprowadzonego w oparciu o Art. 70 ¹ - Art. 70 5 ustawy Kodeks cywilny) Wykonawcy zadania pn. selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na ┼é─ůkach w ramach projektu „Trwa┼ée zachowanie zagro┼╝onych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Po┼éudniowo Zachodniej Polsce”,

Ogłoszenie o przetargu

12.02.2014

Przedmiotem przetargu jest:
Selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na ┼é─ůkach w ramach realizacji projektu „Trwa┼ée zachowanie zagro┼╝onych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Po┼éudniowo Zachodniej Polsce”, dofinansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i ┼Ürodowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony ┼Ürodowiska i Gospodarki Wodnej.Opublikował: Urszula Bugajewska
Publikacja dnia: 31.01.2011
Podpisał: Urszula Bugajewska
Dokument z dnia: 31.01.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 105 115