RSS
A A A
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Ogłoszenie o wyniku przetargu

24.02.2014

  Ogłoszenie o wyłonieniu w drodze przetargu (przeprowadzonego w oparciu o Art. 70 ¹ - Art. 70 5 ustawy Kodeks cywilny) Wykonawcy zadania pn. selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na łąkach w ramach projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”,

Ogłoszenie o przetargu

12.02.2014

Przedmiotem przetargu jest:
Selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na łąkach w ramach realizacji projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacja o odwołaniu przetargu

22.01.2014

Zamawiający – Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA (organizator przetargu) powołując się na treść ogłoszenia o przetargu z dnia 16.01.2014 r. na selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na łąkach w ramach projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”, finansowanego ze środków PO IiŚ oraz NFOŚiGW, informuje o odwołaniu przetargu w dniu 22.01.2014 r. Powodem odwołania przetargu jest brak pełnej treści ogłoszenia o przetargu na stronie BIP zamawiającego. Ponadto nastąpiła konieczności dokonania zmiany lokalizacji prac objętych zamówieniem oraz uzupełnienie specyfikacji warunków zamówienia. Przetarg zostanie ponownie ogłoszony w ciągu dwóch tygodni.

Ogłoszenie o przetargu

16.01.2014
 Przedmiotem przetargu jest: Selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na łąkach w ramach realizacji projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Opublikował: Urszula Bugajewska
Publikacja dnia: 31.01.2011
Podpisał: Urszula Bugajewska
Dokument z dnia: 31.01.2011
Dokument oglądany razy: 12 104