bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 02.03.2011 z powodu:
bd

Ogłoszenie o przetargu 02.03.2011

02.03.2011

Przedmiotem przetargu jest:
Selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na łąkach w ramach projektu
„Trwałe zachowanie siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oferty zgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu, należy składać do 10 marca 2011 roku do godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA we Wrocławiu, przy ul. Białoskórniczej 26.

Ogłoszenie o przetargu >>

Załączniki:
1. Skrócony opis projektu „Trwałe zachowanie siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce” >>
2. Wzór oferty >>
3. Wzór druku „Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Wykonawcy" >>
4. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą >>

Opublikował: Urszula Bugajewska
Publikacja dnia: 02.03.2011

Dokument oglądany razy: 2340
« inne aktualności