bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 13.06.2011 z powodu:
bdny tytu

Ogłoszenie o wyniku przetargu

13.06.2011

Ogłoszenie o wyłonieniu w drodze przetargu (przeprowadzonego w oparciu o Art. 70 ¹ - Art. 70 5 ustawy Kodeks cywilny) Wykonawcy zadania pn. opracowanie tekstów i ilustracji do cyklu 13 numerów biuletynu 'Motylaty' w ramach projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Ogłoszenie o wyłonieniu Wykonawcy >>

Opublikował: Urszula Bugajewska
Publikacja dnia: 13.06.2011

Dokument oglądany razy: 2598
« inne aktualności